Migracja ze starszych wersji (od ARCHICADa 8.1 do 17)

Podczas przenoszenia projektów z ARCHICADa w wersji 17 lub wcześniejszej, istotne mogą być opisane niżej kwestie. Kliknij wybraną kwestię, aby poznać więcej informacji.

Dodatkowe tematy dotyczące migracji, zobacz Migracja do ARCHICADa 25.

Temat migracji
(kliknij temat, aby wyświetlić informacje)

Migracja z wersji

17

16

15

14

13

12

11

10

8.1/9

Migracja ustawień renderingu/powierzchni do procedury Cineware

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Migracja ustawień światła i lamp

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Obrazy z formatów QuickTime

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Wyświetlanie elementów w Rozwinięciach ścian

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Materiały budowlane: Ustawienie Rozpoznania kolizji

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Materiały budowlane: Zagadnienia związane z migracją atrybutów

 

+

+

+

+

+

+

+

+

Migracja danych EcoDesigner lub Oszacowania energetycznego

 

+

+

+

+

+

 

 

 

Przecięcia elementów w oparciu o priorytet

 

+

+

+

+

+

+

+

+

Wyświetlanie elementów przezroczystych

 

+

+

+

+

+

+

+

+

Ściany, Strefy, Słupy: Opcja powiązania

 

+

+

+

+

+

+

+

+

Płaszczyzna odniesienia względem rdzenia dla Stropu

 

+

+

+

+

+

+

+

+

Linia odniesienia względem rdzenia

 

+

+

+

+

+

+

+

+

Zmienione funkcje Przebudowy

 

 

 

+

+

+

+

+

+

Migracja dachów i świetlików

 

 

 

+

+

+

+

+

+

Sceny VR i Obiekty VR nie będą już obsługiwane

 

 

 

+

+

+

+

+

+

Migracja plików z opcjami eksportu (.xml, .aat, .prf)

 

 

 

 

+

+

+

+

+

Zestawy kryteriów Znajdź i zaznacz

 

 

 

 

 

+

+

+

+

Otwórz w ARCHICADzie 25 starsze pliki Teamwork (w wersjach wcześniejszych niż -13)

 

 

 

 

 

+

+

+

+

Migracja bibliotek i obiektów z wersji ARCHICADa 12 i wcześniejszych

 

 

 

 

 

+

+

+

+

Usunięte ustawienie “Automatycznej” kondygnacji macierzystej

 

 

 

 

 

+

+

+

 

Częściowe Wyświetlanie Struktury drzwi i okien

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Utracone Dane IFC

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Wyświetlanie znacznika przekroju-elewacji

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Zmiany sposobu konwersji wypełnień w Translatorach DWG/DXF

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Przenieś Projekty zawierające Połączenia

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Przenoszenie Teczek Arkuszy PlotMakera do wersji ARCHICAD 25

 

 

 

 

 

 

 

 

+