Egyéb változások

Helyesbítés a Számítási egységek párbeszédpanelen

A korábbi verziókban a Számítási egységek párbeszédpanelen (Terv beállításai) minden minta (előnézet) ugyanazzal a decimális formátumú példával jelent meg.

Az Archicad 26-ban a minta a felhasználó által megadott, helyes mértékegységeket (pl. láb és tört inch) használja.

Helyiségpecsét és Referenciapont hibajavítások

Az Archicad 25-ben, amikor a Helyiségpecsét ki volt kapcsolva a Modellnézet beállításaiban, a Helyiségpecsétre továbbra is lehetett kattintani és mozgatni is lehetett azt.

Ezt az Archicad 26-ban kijavították, így a Helyiségpecsét csak akkor kattintható és mozgatható, ha látható.

Az automatikus helyiségek esetében a referenciapont csak akkor volt látható, ha a Modellnézet beállításai között a Helyiségpecsét be volt kapcsolva. Ez a referenciapont mostantól akkor is látható, ha a Helyiségpecsét ki van kapcsolva.

Metszet/homlokzat: átfedő metszeti kitöltések megfelelőbb kezelése

Amikor több elem ütközik és átfedésben van a 3D térben, a megjelenítési sorrendjük bizonytalan, és villogó geometriát okoz - mivel több felület osztozik ugyanazon a téren.

Az ilyen ütköző elemek használata általában nem ajánlott, és az elemeket a helyes geometria érdekében olyan parancsokkal ajánlott levágni, mint az Egyesítés, a Vágás vagy a Szilárdtest műveletek.

A korábbi Archicad-verziókban, amikor ezeket az ütköző elemeket Metszetben/Homlokzatban vágták, az összes kitöltés kirajzolódott és átfedésben volt. A megjelenítési sorrendjük véletlenszerű volt, azonban a felhasználó megváltoztathatta a megjelenítési sorrendet. Ez a megjelenítési sorrend-változás azonban csak helyben tárolódott a felhasználó számára. Így egy Csapatmunka tervben a megjelenítési sorrend minden felhasználó számára eltérő lehetett.

Az Archicad 26-ban hasonló helyzetekben a modell csak egy metszeti kitöltést generál, a többi automatikusan eltávolításra kerül. A helyiségek esetében ezek a metszeti kitöltések mindig hátrakerülnek más modellelemek mögé, hogy a metszett helyiségek ne takarjanak el más, átfedő elmetszett elemeket.

Egyedi méretszövegek kezelése

Bizonyos helyzetekben a méretezési pontok elmozdulhattak vagy pozíciót válthattak a nézet vagy a Modellnézet beállításai módosítása után. Az egyedi szöveg és pozíciója visszaállhatott az alapértelmezett Mért értékre és pozícióra (még akkor is, ha az egyedi szöveg továbbra is tárolva volt a méretszám beállításaiban, ill. annak ellenére, hogy az egyedi formázás, például a szín, megmaradt.)

Az Archicad 26-tól kezdve az egyedi szövegek és pozícióik alapértelmezés szerint megmaradnak.

EcoDesigner STAR

Azonnal elérhető a Forward felhasználók és az oktatási licencek tulajdonosai számára.

Az Ecodesigner STAR bővítmény lehetővé teszi a tervezők számára, hogy tovább bővítsék és teljes mértékben kihasználják az Energetikai elemzés épületenergetikai modellezési képességeit.